Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Chào mừng đến với kienthucnft.com!

Phiên bản hiệu lực từ ngày:14/10/2023

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web Kiến Thức NFT (https://kienthucnft.com/) và các dịch vụ liên quan. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý tuân thủ những quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Chấp nhận Điều khoản

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web Kiến Thức NFT, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Mục đích sử dụng

Kiến Thức NFT là một trang web cung cấp thông tin về coin, crypto, NFT và các vấn đề liên quan.

Trang web này không cung cấp tư vấn đầu tư và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư của người dùng dựa trên thông tin có trên trang web.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web.

Bản quyền

Tất cả nội dung, hình ảnh, biểu đồ, đồ họa và tài liệu khác trên trang web Kiến Thức NFT được bảo vệ bởi luật bản quyền và thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu tương ứng.

Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web hoặc nội dung trên trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Liên kết

Trang web Kiến Thức NFT có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Những liên kết này chỉ mang tính chất tham khảo và chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của những trang web này.

Việc sử dụng bất kỳ liên kết nào đến các trang web bên thứ ba là tùy ý và có rủi ro riêng của bạn.

Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Vui lòng đọc và hiểu rõ chính sách bảo mật để biết thêm chi tiết về việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân.